Bookmark and Share Izsuševanje prostorov in sanacija vlage
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Želimo, da čimbolj izkoristite možnosti, ki jih nudijo vaši objekti.

IZSUŠEVANJE

    TEL št: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

 

Izsuševanje

Je odstranjevanje odvečne vode  iz konstrukcije objekta. 

Mehanizem izsuševanja

Izsuševanje poteka tako, da zrak, ki struja ob vlažnem materialu prevzema vlago nase in jo nekje drugje oddaja. Molekule vode prehajajo iz področja višje koncentracije na področje nižje koncentracije.

Zrak s katerim se materiali za izsuševanje mora biti suh, to pomeni z nizko relativno zračno vlago, da je sposoben prevzemati vlago, ki prehaja iz materiala.

Potovanje vode pri v procesu izsuševanja:

Če je na eni strani vlažen material (zid) in na drugi strani suha snov (zrak), prične odvečna voda prehajati iz vlažnega proti suhemu področju. Hitrost poteka je odvisna od razlike v stopnji vlažnosti in energije molekul vode (temperature).

Voda v strukturi hidrofilnega materiala (material ki veže nase vodo) poteka kapilarno. Hitrost potovanja  je odvisna od lastnosti materiala in je za posamezni material pri enakih pogojih konstanta (vedno enaka).

Pri prestopu vode iz materiala na zrak, se mora vodna molekula spremeniti v hlap. Hitrost prestopa  vode iz materiala na zrak je tudi  konstanta pri enakih pogojih.

V praksi zgornji principi pomenijo naslednje:

  • toplejši je obdelovanec (zid, tla), hitreje voda prehaja skozenj
  • bolj suh je zrak, več vlage lahko sprejme nase
  • hitrejša je izmenjava zraka ob zidu, hitrejši je odvzem vlage zidu

Seveda morajo biti zgornji parametri usklajeni.

Na kaj je potrebno paziti pri izsuševanju?

Hitrost prehoda vlage skozi material je v praksi bistveno nižja kot je hitrost prestopa vode iz materiala na suh zrak.

Če je  odvzem vlage iz površine materiala prehiter, lahko pride do poškodb same površine materiala, pri nekaterih materialih lahko poškodbe otežujejo nadaljne sušenje.

Prehiter odvzem vlage iz površine lahko izsuši samo tanek sloj materiala na površini, globje pa voda še vedno ostane. Vlažnost materiala je potrebno zato meriti z ustrezno metodo.

Kako izsuševati?

  • naravno
  • prisilno z izsuševalniki
  • prisilno z vpihavanjem zraka  in izsuševanjem

Izsuševanje tlaka- več

Pred posegom preveri pravno obvestilo

 

Četrtek, 6.oktober, 2022
J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
00386 1 756 98 37
FAX: 017569847