Bookmark and Share Izpad elektrike
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Želimo, da čimbolj izkoristite možnosti, ki jih nudijo vaši objekti.

Izpad elektrike

 servis v objektu / od števca naprej: 

TEL: 01/756-98-37  GSM 041/660-477 

Vljudno prosimo, pred klicem, na tej povezavi,  preverite odgovore na pogosta vprašanja!  

Izpad elektrike. Kaj storiti? 

POMEMBNO: Smo zasebno podjetje, nismo povezani z elektrodistributerji ali upravljalci omrežji. NIMAMO INFORMACIJ o izpadih na omrežjih in NE MENJAMO glavnih varovalk, ki so vedno pred števcem.  

kontakte za menjavo glavnih varovalk  in informacije  o okvarah omrežja dobite tukaj

 • če ne veste kaj počnete pokličite dežurnega elekrtičarja!
 • če je  pregorela ali odkloplila varovalka, zamenjajte ali vklopite varovalko- poiščite vzrok! 
 • talilnih varovalk ne popravljajte, žička je dimenzionirana tako, da ob preobremenitvi pregori, če ne pregori varovalka, bo pregorelo kaj drugega
 • POZOR! obstaja smrtna nevarnost- elektrika se ne pusti šlatati
 • če zaznate vonj po dimu, taleči plastiki... izklopite glavno stikalo in takoj pokličite strokovno pomoč

Izpad elektrike- pregorela glavna varovalka- kaj strotiti?

 • Oklopite vse porabnike na veji
 • Preverite / preračunajte obremenitev
 • Pokličite dežurno službo distributerja

Nekateri vzroki za izpad elektrike

 • zaradi napake na napeljavi - poiskati mesto napake in ga sanirati (poškodovana žica, vtičnica, stikalo...) 
 • zaradi preobremenitve - razbremenitev in zamenjava talilne varovalke ali vključitev avtomatske varovalke. Trajna preobremenitev s pregrevanjem lahko povzroči taljenje izolacije, kratek stik in požar 
 • zaradi kratkega stika, lahko medfazni, med fazo in ničlo, med fazo in ozemlitvijo - poiskati mesto napake in odpraviti pomanjkljivosti
 • napake na porabnikih - praviloma morajo biti vsi porabniki s kovinskim ohišjem ali povezani z vodovodno napeljavo ter ogrevanjem ozemljeni (črpalka, pralni stroj, pomivalni stroj, peč, grelnik vode...). Če pride torej do stika med fazno napetostjo in ozemljitvijo, izklopi stikalo (" vrže ven  avtomat ali fid"), če je izvedena ozemljitev. Če je izvedeno ničenje, pregori ali odklopi varovalka.
 • Predvsem pri porabnikih, ki so priključeni na vodo, je  težko poiskati napako, ker pogosto odklaplja avtomtsko stikalo samo pri določenih operacijah stroja in sicer takrat, ko voda povzroča kratek stik. 
 • POZOR! Če je sistem pravilno zgrajen, je  pregorela ali odklopljena varovalka ali odklopjeno stikalo posledica napake in ne vzrok za izpad elektrike. (razen če je napaka na varovalki ali stikalu) 

 Kako najti mesto napake, ki je vzrok za izpad elektrike?

 • primer napake: izpad elektrike - avtomatsko diferenčno odklopno stikalo odklaplja ("ven meče avtomat ali FID") 
  • izklopite/odvijte vse varovalke
  • po vrsti varovalke vklapljajte nazaj
  • ko vklopite tisto, pri kateri odklopi avtomatsko stikalo, jo pustite odklopljeno
  • po vrsti nadaljujte vklop preostalih varovalk
  • ko končate preverite, kateri porabniki so zaradi odklopljene varovalke brez elektrike
  • preverite stanje dotičnih porabnikov

Izpad elektrike  zaradi kratkega stika, ki ga  povzroči kondenz v napeljavi.

Do pojava kondenza v elektoinstalacijskih ceveh pride zaradi razlike tempreratur v območjih, kjer cevi potekajo. Če cev potuje iz ogrevanega območja v neogrevano, se zrak, ki struja po ceveh,  ohladi in odda vlago na hladnih stenah cevi. Kondenzirani vodni hlapi nato tečejo po steni navzdol.

Če je topli del  cevi dovolj dolg, se kondenz posuši, v nasprotnem primeru pa kaplja iz luči, vtičnic, doz, omaric....

Kondenz običajno niti ni opazen, dokler .... BUM

Spodaj so posnetki iz  intervencije. Mraz, sneg, zvečer ob 22h, kondenz, ki je povzročil kratek stik- posledica hkrati so odletele vse tri glavne varovalke- izpad elektrike v celi hiši. 

Na prvi se vidi kaplica vode na levem delu zbirne letve, na drugi je kaplica na kablu, tretje in četrte pa ni potrebno komentirati.  

 kondenz_kratek_stik.jpg  kratek_stik_omarica.jpg
kratek_stik,_ožgano,_izpad_elektrike.jpg kratek_stik_medfazni,_kondenz_.jpg

Pred kakršnimkoli posegom preveri pravno obvestilo.

Petek, 1.julij, 2022
J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
00386 1 756 98 37
FAX: 017569847
[ ]