Bookmark and Share elektrika pogosto
Elektrika pogosto


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

ELEKTRIKA POGOSTO

Elektrika pogosto

 

Na območju nimamo elektrike.
Javna razsvetljava ne deluje.
Na območju nimamo ene faze.
Pregorela nam je glavna varovalka.
Potrgane so žice javnega omrežja (sneg, led, veje, veter).
Koliko časa ne bo elektrike?
Števec za elektriko je v okvari in je glasen.
Števec za elektriko se kar vrti.
Ponedeljek, 25.september, 2023