Bookmark and Share Ogrevanje in hlajenje
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Želimo, da čimbolj izkoristite možnosti, ki jih nudijo vaši objekti.
 

OGREVANJE in HLAJENJE

  TEL št: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

 


OGREVANJE, HLAJENJE, KLIMATIZACIJA

 

Zaradi toplotnih izgub skozi, stene,  strehe, tla,okna in  prezračevanja je potrebno objekte pozimi dogrevati, poleti pa pohlajevati.

Sistemi so prilagojeni posameznemu tipu objekta. Načeloma je pri tehnološko bolj dovršenem objektu, ki seveda nudi boljšo kvaliteto bivanja, sistem kompleksnejši, kot pri podobnem tehnološko manj zahtevnem objektu.

Kombinacij sistemov ogrevanja/ hlajenja/temperiranja je preveč, da bi jih naštevali. Vsak ima svoje specifike. Spodaj  je nekaj  informacij, ki vam bodo  v pomoč pri vzdrževanju vašega sistema, pri dogovarjanju z izvajalci in pri odločanju za način temperiranja. Tu je še pomoč pri vzdrževanju, intervencije, svetovanje o  izgradnji sistema

 • radiatorsko: temperatura medija v grelnih telesih je nad 50°C, radiatorji morajo biti očiščeni  - omogočen pretok zraka, dvigovanje prahu. Če pušča ventil, ga je smiselno čimprej zamenjati, da e izognete posegu v konici sezone . V primeru, da ni možen izpust medija iz sistema  se cev zamrzne.

 • Talno stensko ogrevanje in pohlajevanje: Temperature medija v tleh do 33 °C, v steni do 45°C, za enako udobje v prostoru potrebna 1-2° nižja temperatura. Poraba energije je za do 15% nižja kot pri radiatorskem ogrevanju (nižja temperatura medija in prostora). Nizkotemperaturni režim omogoča izkoriščanje alternativnih virov (sonce, geotermalna, kombinacije). Za kvalitetno ogrevanje morajo biti na razdelilnikih vgrajeni regulatorji pretoka, da enakomerno ogrevate vse predele, drugače "pametna" voda teče kjer gre lažje- po najkrajši poti. Tovrstno pohlajevanje je pasivno- potrebno je paziti na rosišče na ceveh!!! 
 • Konvektorsko temperiranje: Vpihovanje zraka preko grelnika/hladilnika. V principu je visokotemperaturno ogrevanje, je enostavno za pohlajevanje. V sistem poleti priteka hladna voda in deluje kot klima, pozimi pa kot radiator  

Kaj je dobro vedeti?

 • Redno dolivati medij in odzračevati sistem (odzračuje se na najvišjih točkah) -zrak v sistemu zmanjšuje učinkovitost in povzroča korozijo
 • Vsaj pred  kurilno sezono preveriti in nastaviti gorilnike, pregledati dimnik
 • Redno čistiti filtre konvektorjev (prah, mikroorganizmi, učinkovitost)
 • Če v napeljavi šumi potrebno preveriti regulacijo (neustrezen pretok)
 • Če ni cel radiator topel- lahko je v sistemu zrak, 
 • Če noben radiator ni cel topel- lahko je zrak, zaprt ventil, odpovedala črpalka, zamenjan dovod in odvod. 
 • Pri vgrajenih termostatskih ventilih, je zaradi šumenja in porabe elektrike, smiselno vgraditi črpalko, ki glede na upor sama uravnava vrtljaje
 • Tlak v sistemu mora biti cca 1bar za 8m višinske razlike v cevovodu
 • Pred grelniki sanitarne vode je smiselno vgraditi nevtralizatorje vodnega kamna ( več možnosti)
 • Največja nevarnost za okužbo z mikroorganizmi iz  tople sanitarne vode je  pri temperaturah med 20 in 50 °C, zato redno skrbeti za temperaturne šoke sanitarne tople vode

 

 

J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
00386 1 756 98 37
FAX: 017569847