Bookmark and Share Adaptacija, sanacija objekta
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Želimo, da čimbolj izkoristite možnosti, ki jih nudijo vaši objekti.

 

ADAPTACIJA

TEL št: 01/756-98-37  GSM 041/660-477

Adaptacija je prenova ali sanacija objekta,  z namenom izboljšati objekt in s tem počutje, učinkovitost, delo in  življenje uporabnikov.  Prenova stanovanjaobnova hiše kopalnice in pisarne  so potrebne zaradi dotrajanosti ali preprosto pilagoditve  sodobnim potrebam.   

Zakaj torej prenova?

  • Dotrajanost - posamezni dotrajani elementi ovirajo normalno uporabo objekta. Življenska doba vgrajenih materialov je omejena. Materiali se starajo, obrabijo ali pa so bili pred vgradnjo premalo prizkušeni. V vsakem primeru je po določenem času uporabe, določene elemente potrebno zamenjati. Preden se predelava ali prenova dejansko začne,  je (zaradi investitorja) nujno temeljito presejati vse možnosti izvedbe, predvsem obsega del oz. predvideti morebitna dela, ki jih bo morda nujno opraviti in se bodo pokazala šele med izvajanjem obnove.

 

  • Prilagoditev saodobnim potrebam -  z namenom dobiti bolj uporaben, prijazen, domač... prostor. Pri tovrstni prenovi investitor pristopa z druge strani.  Poseg se ne mudi, odločitve ni potrebno sprejeti "čez noč" in je tako več časa za temeljito pripravo. S tovrstno obnovo se v objektu običajno zamenjajo vsi elemti, ki bi lahko v predvideni življenski dobi odpovedali.

 

 

  • Katere posege je pri posamezni vrsti obnove smiselno izvesti?

Generalno pravilo: Elemente pri katerih je za morebitno kasnejšo menjavo potrebena  odstranitev drugega elementa, je potrebno pri obnovi vgraditi nove.  

Primer: Če se obnavlja kopalnica z namenom predelave izgleda, kar pomeni menjavo keramike in opreme, se vedno  menja kompletne sekundarne instalacije, če so dotrajane ali preko življenske dobe, ker bi bil strošek menjave  instalacij kasneje neprimerno večji, kot ob prenovi.

 

 

 

Četrtek, 6.oktober, 2022
J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
00386 1 756 98 37
FAX: 017569847