Bookmark and Share Sanacija kanalizacije
Sanacija kanalizacije


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

 

Sanacija kanalizacije

  TEL št: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

Kaj je sanacija kanalizacije?

Sanacija kanalizacije je obnova, posodobitev, popravilo kanalizacijske napeljave, z namenom ohranitve ali ponovne vzpostavitve normalnega odtekanja fekalij.                                            

Kdaj je potrebno izvesti sanacijo kanalizacije?

Ko je napeljava v takem stanju, da fekalije ob normalni uporabi zastajajo, kar povzroča zamašitve in škodo na objektu.

Iz kakšnih materialov so izdelane do sedaj vgrajene kanalizacijske cevi?

 • betonske cevi - običajno kot horizontalne cevi od vertikal do jaškov, ulična kanalizacija, vgrajevanje pred letom 1980 
 • svinčene cevi - običajno sekundarni razvodi v hišah, do vetikal, vgrajeno pred letom 1985
 • vlaknocementne azbestne (salonitne) cevi - vertikale in horizontale v objektih, tudi ulična  kanalizacija, pred letom 1985
 • litoželezne cevi - vertikale v objektih, dovodi do zunanjih jaškov, pred letom 1985
 • železne oplaščene cevi - vertikale, sekundarni razvodi v objektih se še uporablja
 • lončene cevi - vertikale in do jaškov - stara mestna jedra
 • plastične cevi - vseh dimenzij, vse namene, različne generacije in kvalitete po letu 1980

 

 • Napake, zaradi katerih je potrebna sanacija kanalizacije:

sanacija_jaka_jaek_je_bil_prekrit_z_asfaltom.jpg       sanacija_priklopa_kanalizacije_menjava_cevi.jpg        sanacija_meteorne_kanalizacije.jpg

 • Pokriti jaški

 • Razpad horizontalne  betonske/ salonitne/ litoželezne cevi od vertikale do zunanjega jaška

 • Lom in premik cevi zaradi posedanja terena

 • Lom in zamik cevi pri izstopu iz objekta

 • Razpad svinčene cevi

 • Razpad litoželezne vertikale

 • Odpadanje notranje obloge plastificirane železne cevi

 • Nažrta in hrapava litoželezna napeljava

 • Postopki sanacije kanalizacije

Najobičajnšeji način v objektu je še vedno menjava napeljave. To pomeni izkop, menjava cevi, vzpostavitev prvotnega stanja. V nekaterih primerih lomov betonskih horizontalnih cevi od vertikal do jaškov je možno v večje premere betonskih cevi vstaviti manjše PVC cevi.  

Večje sisteme in ulično kanalizacijo je ekonomsko primerneje sanirati z vstavkom nove cevi ali izvedbo epoksi prevleke po sistemu oblačenja celotne cevi.

Nedelja, 14.julij, 2024