Bookmark and Share Fid stikalo
FID stikalo


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

Fid stikalo                                                                                             

   GSM: 041660477   Tel: 017569837                                                      

Fid stikalo je vrsta zaščitnega stikala, ki deluje na difernečni tok ali diferenčno odklopno stikalo. 

Deluje tako, da odklopi, ko zazna, da nazivni  tok odteka iz tokokroga med faznim in ničelnim vodnikom.

Fid stikalo je varovalni element, ki varuje uporabnike in premoženje pred električnim udarom.

Fid stikalo, tako kot katerikoli  drug varovalni element ni potrebno za delovanje električnih naprav.  

Dobavljiva so Fid stikala z različnimi karakteristikami glede na zahtevane lastnosti pri posameznih sistemih vgradnje.

Več na izpad elektrike.

Nedelja, 24.september, 2023