Bookmark and Share INTERVENCIJE
 
 
www.vzdrzevanje-intervencije.com
vodovod kanalizacija elektrika streha

 

INTERVENCIJE

TEL št: 01/756-98-37   GSM 041/660-477

Intervencije so 

skupina opravil, ki jih je potrebno izvesti zaradi nepredvidenih dejavnikov na objektu. Vzrok je lahko višja sila, dotrajanost  elementov, neustrezna uporaba ali vgradnja, lahko je  kombinacija več dejavnikov.

Manjši objekti stroškovno in organizacijsko ne prenesejo lastne vzdrževalne službe, ki bi bila sposobna  odreagirati dovolj hitro, tudi izven delovnega časa. Zunanji izvajalci so  navdno težko dosegljivi in imajo  določen, običajno predolg, odzivni čas.

 

V katerih primerih se lahko obrnete na našo intervencijsko dežurno ekipo?

Vedno, kadar imate težavo na objektu in ne veste na koga se obrniti in koga poklicati.

Kaj je njen namen?

Cilj intervencije je v čimvečji meri preprečiti nadaljno škodo in/ ali vzpostaviti pogoje za ponovno normalno ali zasilno obratovanje stavbe.

Kdaj  je intervencijska ekipa dosegljiva?

Za nujne primere 24 ur na dan

Kaj je nujni primer?

Vse, za kar ocenjujete, da ne more počakati na kasneje. Lahko je napaka, zradi katere kahko nastane potencialna materialna škoda na objektu, lahko je napaka, ki neopsredno povzroča materialno škodo. Lahko je vsakovrsten poseg, za katerga vi ocenjujete, da je nodložljiv.  

Katere podatke sporočiti ob pozivu?

Kaj se je zgodilo, kakšne vrste napaka na objektu. primer: pušča voda, izpad elektrike, zamašena kanalizacija, pušča streha, poškodovana vrata, rzbita stekla. 

Kakšne so posledice, katere funkcije so motene. Opis morebitne škode, ocena nujnosti posega.

Točen naslov stavbe.

Opis stavbe: ali gre za individualni objekt, vrstno hišo, stanovanski blok, katera etaža...

Morebitne nevarnosti za stanovalce ali uporavnike, ogroženost sosednjih objektov ali stanovanjskih enot. 

Dostop do stavbe, možnost parkiranja, razpoložljivi priključki (voda, elektrika)

Stroški

Strošek intervencije je zaradi  narave storitve višji, kot je strošek  načrtovanega, enakega posega. Ceno posega vam sporočimo pred začetkom intervencije.

 

 

 

 

 

 

Sobota, 19.januar, 2019
J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
01/756 98 37
FAX: 017569847
[ ]