Bookmark and Share JL Vzdrževanje
 
 
Z VAMI VSAK DAN 24 UR, VSE DNI V LETU
BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ IN SREČNO 2018
 JL VZDRŽEVANJE
 Servisna št.01/756-98-37  GSM 041/660-477
   
 
        
 

Kdo pri tem načinu  skrbi za vzdrževanje?  
 1.  možnost: J.L.Objekt d.o.o., kot  zunanji izvajalec in pokrivamo  kompletno vzdrževanje 
 2.  možnost:  enostavna opravila lahko opravljajo vaši vzdrževalci, zahtevnejša mi kot zunanji izvajalec

 Organizacija tovrstnega načina  vzdrževanja:
 
 • lastnik ali vzdrževalec/ hišnik,  lahko poskrbi za osnovno redno servisiranje, za zahtevnejše posege pa pokliče nas kot zunanje izvajalce 
 • najenostavneje je, da kot zunanja služba prevzamemo kompletno vzdrževanje
 • Izvedemo redne periodične preglede objekta (lahko dnevne, tedenske...), na katerih opravimo redna vzdrževalna dela. Na tak način zreduciramo stroške vzdrževanja. Običajno se vzdrževalca ne potrebuje stalno na objektu  
 • Frekvenco določimo glede na potrebe na objektu
 • Na rednem pregledu izvedemo tekoča in predhodno  naročena dela 
 • Lastnik ali skrbnik objekta  nam  predloži le točen opis želja
 • Lastniku se ni potrebno ukvarjati z opremo za vzdrževanje, prostorom za opremo, iskanjem izvajalcev, odsotnostjo lastnih vzdrževalcev.
 • Potek komunikacije ob pojavu primera: tisti uporabnik, ki ima kakršnokoli težavo ali željo, sporoči po liniji komunikacije, odgovornemu za vzdrževanje. Odgovorni za vzdrževanje obvesti  vzdrževalno službo. Možna je tudi  direktna komunikacija iz samega mesta nastanka problema in naročanje preko fax, ustno, telefonsko.... Naročila  nato mi posredujemo  v avtorizacijo odgovorni osebi. Ukvarjanje z dogodkom se za vas konča, ko 100% razložite, kaj hočete, ne glede na kompleksnost primera. (pravzaprav, ko plačate.?!) 
  Vaše koristi pri tem načinu vzdrževanja vašega objekta:
 
 • Vaše  ukvarjanje z reševanjem težave, se  lahko konča takoj po klicu naše službe.
 • Če je primer nujen, imamo na voljo intervencijsko službo, ki izvede vse potrebno, da se prepreči nadaljna škoda.
 • Če se pri izvedbi pojavijo dodatna dela, drugih strok, mi to uredimo namesto vas.
 • Vam in vašim sodelavcem ni potrebno poznati in se ukvarjati s tehničnimi podrobnostmi primerov
 • Lahko nas sicer ves čas nadzorujete ali iščete še druge izvajalce- ni pa vam treba
 • Prihranite,  v primerjavi z izpostavljeno  težavo, neizmerno veliko vašega dragocenega časa.
 • skupni stroški storitve se, z upoštevanjem zgornjih dejstev, znižajo

 

J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
01/756 98 37
FAX: 017569847
[ ]