Bookmark and Share kanalizacija intervencije
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Želimo, da čimbolj izkoristite možnosti, ki jih nudijo vaši objekti.
 

Kanalizacija intervencije

  kanalizacija intervencije: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

 

V katerih primerih je nujno in neizogibno intervencijsko čiščenje kanalizacije?

 1. večstanovanjski objekt, fekalije se razlivajo iz odtoka (največkrat talni sifon), pritekajo pa iz zgornjih etaž.
  • Vzrok je zamašitev vertikalne odtočne cevi nekje za priklopom stanovanja v katerem se napak pojavi.
  • Potrebna je odmašitev vertikalne odtočne cevi ali celo jaška. 
  • Vertikala se lahko zamaši zaradi dotrajanosti- cev ni več gladka in se na stenah nabirajo trdi delci, kar vodi v zožanje in zamašitev
  • Vertikalo lahko zamaši tujek (nekaj kar sicer ne sodi v kanalizacijo
 2. Poslovni prostor, lokal..., kjer se zamašijo odtoki, kar povzroča motnjo pri poslovanju
 3. Stanovanjski objekt

 

Če vi kot naročnik ocenite, da je intervencija nujna bomo storili vse, da vam v najhitreje spravimo objekt v uporabno stanje. V primeru časovne stiske, si pridržujemo pravico najprej sanirati zamašitev na objektu, kjer obstaja večja verjetnost nastanka sekundarne škode.

Kot izvajalec ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za morebitno nastalo škodo v primeru, da vam zaradi objektivnih razlogov ne moremo takoj nuditi pomoči.

Poleg kanalizacija intervencije, poglej temo vodovod intervencije

J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
00386 1 756 98 37
FAX: 017569847
[ ]