Bookmark and Share kanalizacija intervencije
Kanalizacija intervencije


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

 

Kanalizacija intervencije

  kanalizacija intervencije: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

 

V katerih primerih je nujno in neizogibno intervencijsko čiščenje kanalizacije?

 • Večstanovanjski objekt, fekalije se razlivajo iz odtoka (največkrat talni sifon), pritekajo pa iz zgornjih etaž.
  • Vzrok je zamašitev vertikalne odtočne cevi nekje za priklopom stanovanja, v katerem se napaka pojavi.
  • Potrebna je odmašitev vertikalne odtočne cevi ali celo jaška. 
  • Vertikala se lahko zamaši zaradi dotrajanosti - cev ni več gladka in se na stenah nabirajo trdi delci, kar vodi v zožanje in zamašitev.
  • Vertikalo lahko zamaši tujek (nekaj kar sicer ne sodi v kanalizacijo).
 • Poslovni prostor, lokal..., kjer se zamašijo odtoki, kar povzroča motnjo pri poslovanju.
 • Stanovanjski objekt.

Če vi kot naročnik ocenite, da je intervencija nujna, bomo storili vse, da vam kar najhitreje spravimo objekt v uporabno stanje. V primeru časovne stiske si pridržujemo pravico najprej sanirati zamašitev na objektu, kjer obstaja večja verjetnost nastanka sekundarne škode.

Kot izvajalec ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za morebitno nastalo škodo v primeru, da vam zaradi objektivnih razlogov ne moremo takoj nuditi pomoči.

Poglej si še temo vodovod intervencije.