Bookmark and Share Kanalizacijski jašek
Kanalizacijski jašek


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

 

Kanalizacijski jašek

  TEL št: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

Zakaj je pomemben kanalizacijski jašek?

Včasih se po prihodu na objekt izkaže, da ni potrebno čiščenje odtočnih cevi, pač pa čiščenje greznice, jaška ali javne kanalizacije.

Zaradi navedenih razlogov je smiselno in racionalno vedeti, kje poteka kanalizacija in kje so zunanji revizijski in čistilni kanalizacijski jaški.

V nekaterih primerih je čiščenje odtočnih cevi tudi lažje izvesti iz prvega kanalizacijskega jaška.

Pred prihodom dežurne  intervencijske službe za čiščenje odtokov  locirajte mesta kanalizacijskih jaškov in s tem znižajte stroške intervencije.

 

Pravila, ki  jih je potrebno upoštevati pri gradnji kanalizacije

 • uporaba 2x 45° kolen namesto 90° - s tem omogočiti lažji pretok in enostavnejše čiščenje v primeru zamašitve,
 • gradnja kanalizacije s padcem v naklonom1 do 2,5% -  to je 1 do 2,5 cm na 1m,
 • vgradnja revizijskih kosov na mestih, ki omogočajo ustrezno čiščenje,
 • vgradnja revizijskih  kanalizacijskih  jaškov na mestih, ki omogočajo dostop v posamezne veje kanalizacije. V objektih je potrebna vgradnja oljnih jaškov, smiselno RF.

Kako naj bo izdelan kanalizacijski jašek?

 • Izveden mora biti tako, da fekalije odtekajo in ne zastajajo,
 • muldo je najenostavneje izdelati tako, da se odrežejo zgornji deli cevi,
 • kadar ne gre drugače, se izdela betonska mulda in sicer zopet tako, da vodi fekalije proti izhodu.

Vrste pokrovov in kako odpreti kanalizacijski jašek

 • Betonski pokrov z rinko - odpiranje z vzvodom
 • Liroželezni za različne obremenitve - odpiranje z vzvodom
 • Litoželezni protismradni, z vgrajenim tesnilom- odpiranje z vzvodom
 • Oljni jekleni- odpiranje z namenskimi kljukami, ki se privijejo v navoje v pokrovu - jekleni oljni velikokrat prirjavi na okvir in je odpiranje oteženo, včasih je potrebno razbiti pokrov
 • Oljni RF- odpiranje z namenskimi kljukami

Kakšno olje naliti v rob pokrova okvirja oljnega jaška in zakaj?

Za ta namen se uporablja parafinsko olje. Olje preprečuje kroženje zraka in s tem tudi širjenje smradu iz jaška

Podnivojski kanalizacijski jašek in potopna črpalka- preberi več.

 

Torek, 18.junij, 2024