Bookmark and Share kratek stik
Kratek stik


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

 

Kratek stik

 za servis v objektu / od števca naprej : 

TEL: 01/756-98-37  GSM 041/660-477 

   

Kaj je kratek stik na eleketični napeljavi?  menjava glavne  varovalke ali izpad omrežja KONTAKTI

 • direktni medsebojni stik dveh ali več vodnikov ali priključkov brez vmesnega vezanega porabnika, kar povroči prevelik električni tok; 
 • direktni stik med fazo in ničlo je stik med vodnikom z napetostjo in vodnikom  brez napetosti;
 • medfazni med vodnikoma različnih faz;
 • pogost je med fazo in ozemljitvijo.

Kaj se zgodi, če pride do kratkega stika? 

Pri pravilno varovani napeljavi v primeru kratkega stika med dvema fazama ali fazo in ničlo odklopi avtomatska varovalka ali se stali žička na talilni varovalki. Pri zaščiti napeljave z ozemljitvijo in avtomatskim stikalom v primeru kratkega stika med fazo in ozemljitvijo odklopi avtomatsko stikalo ( v žargonu FID). Pri zaščiti z ničenjem, kjer ni izvedena ozemljitev, v primeru kratkega stika med ozemljitvijo in fazo  pregori oziroma se odklopi varovalka.

Kaj storiti če pride do izpada elektrike zaradi kratkega stika?

 • POZOR! potrebna skrajna previdnost. Delo naj opravi nekdo, ki ve kaj počne! 
 • Potrebno je poiskati napako in jo odpraviti.
 • Potrebno je ugotoviti vzrok nastanka kratkega stika.

Možni  vroki za pojav kratkega stika

V praksi veliko različnih primerov. Našteti najpogostejši:

 • mehansko poškodovan vodnik (priključni kabel, podaljšek, priključek...),
 • preboj elektrike na ohišje,
 • poškodovana, dotrajana ali staljena izolacija med vodniki,
 • kratek stik zaradi kondenza in izpad elektrike (PREBERI VEČ).