Bookmark and Share nizkotemperaturno ogrevanje
Nizkotemperaturno ogrevanje


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

 

Nizkotemperaturno ogrevanje

TEL: 01/756-98-37  GSM 041/660-477

Ka je nizkotemperaturno ogrevanje?

Je ogrevanje prostorov z nizko temperaturo grelnih teles. Razlika med temperaturo vira energije in zrakom v prostoru je majhna. Grelne površine  so velike.

Zakaj nizkotemperaturno ogrevanje?

 • Omogoča izrabo virov energije pri nizkih temperaturah (geotermalna, sončna, zrak, podtalnica...)
 • Višji izkoristki
 • Prihranek zaradi nižjih izgub pri transportu energije (nizke temperaturne razlike)
 • Enakomerna porazdelitev toplote v prostoru in zato potrebna nižja temperatura zraka
 • Toplotna stabilnost prostora

Načini nizkotemperaturnega ogreavanja:

Viri nizkotemperaturnega ogrevanja:

 • klasični nizkotemperaturni kotli (olje, plin),
 • biomasa s sistemom zalogovnikov,
 • solarni kolektorji za ogrevanje,
 • toplotne črpalke z različnimi viri (zrak-zrak (rekuperacija), zrak-voda (izkoriščanje toplote zraka), voda-voda (toplota podtalnice, reke, zemlje).

Nizkotemperaturno ogrevanje - strošek izvedbe

 • Stošek izvedbe talnega/stenskega ogrevanja, prezračevanja je bistveno višji kot je strošek izgradnje klasičnega radiatorskega sistema ogrevanja.
 • Enako je strošek vgradnje nizkotemperaturnih virov ogrevanja, ki izkoriščajo obnovljive vire energije bistveno višji od plinskih in oljnih kotlov.
 • Za manjše sisteme do 30kW je ekonomična izbira nizkotemperaturno ogrevanje z oljnim ali plinskim kotlom.
 • Oprema za kvalitetno in ekonomično izrabo obnovljivih virov za majhne objekte je še vedno relativno draga.

Nizkotemperaturno ogrevanje in ekologija

Zaradi nižjih izgub je okolju prijaznejše. Potrebno se je kljub temu zavedati, da mora nekdo, ki vloži v nek tako imenovani ekološki sistem za izrabo obnovljivega vira energije bistveno višja sredstva,  kot bi jih lahko vložil v plinski ali oljni kotel, ta sredstva tudi zaslužiti. Da pa jih zasluži mora sam ali nekdo drug narediti toliko in toliko kilometrov, pokuriti toliko in toliko nafte/bencina, odvreči embalažo... Ekologija ni sončni kolektor na strehi/toplotna črpalka v kleti. Ekološko in  okolju prijazno je ravnanje v smeri realnega prihranka energije gledano skozi cel proces življenja. Zemlja ni statistika, da bi jo lahko s časovnimi razmejitvami prinesli okoli.

Izraba obnovljivih virov je vsekakor potrebna in dobrodošla, a je potrebno pri tem uporabljati smislne rešitve, ki dejansko prinašajo izboljšavo.