Bookmark and Share vizija vzdrževanje intervencije, J.L.Objekt d.o.o.
Vizija vzdrževanje intervencije


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

VIZIJA vzdrževanje intervencije

Tel: 01/756-98-37  GSM: 041/660-477     

 

  • Nadaljni razvoj sistema za celovito podporo lastniku  in uporabniku objekta.
  • Omogočati lastnikom in uporabnikom objektov kvalitetno storitev za celoten spekter področij vzdrževanja objekta.
  • Vzpostavitev informacijske podpore na področju  vključevanja sodobnih storitev in produktov pri gradnji in prenovi objektov.
  • Vzpostaviti sistem kvalitetnega informiranja na področju načrtovanja in uporabe objekta.
  • Podpora lastnikom in uporabnikom objektov s storitvami na področju odziva na pričakovana tveganja zaradi posledic predvidenih klimatskih sprememb. -PREBERI VEČ

 

Nedelja, 24.september, 2023