Bookmark and Share Adaptacija stanovanja ali samo delna obnova stanovanja
adaptacija stanovanja


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

Adaptacija stanovanja

  TEL: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

Adaptacija stanovanja  je prenova večjega ali manjšega dela večstanovanjskega in praviloma večlastniškega objekta.

  Informacije glede izbire materialov, posegov v nosilno konstrukcijo in posegov v inštalacije najdete na strani obnova hiše.

    Adaptacija stanovanja in posebnosti:

     Kot rečeno, gre za večstanovanjski in večlastniški objekt, kar pomeni, da je za vsak poseg v nosilno konsturkcijo ali poseg, ki ima za posledico spremembo zunanjega izgleda dela objekta potrebno soglasje solastnikov objekta.

     Pred vsakim posegom, ki vpliva na sostanovalce,   je le-te potrebno  predhodno obvestiti o nameravanih posegih in njihovih posledicah kot so na primer hrup, prah, povečano število prihodov/odhodov ipd.

     Adaptacija stanovanja

     Posegi v skupne inštalacije so prav tako dovoljeni samo v soglasju s solastniki.

     Starejši objekti nimajo ločenih priklopov in ventilov za vodo. Prav tako je običajno skupno ogrevanje. Posegi v ogrevalni sistem so s sprejemljivimi stroški v takšnih primerih možni le, ko je sistem prazen.

     Ko se načrtuje adaptacija stanovanja je potrebno upoštevati tudi stroške čiščenja skupnih prostorov - predvsem transportnih poti (hodnikov, stopnišč ipd.).

     V večstanovanjskih objektih bi bilo modro dogovoriti termine dovoljenih rednih  posegov, ki vplivajo na sostanovalce. Na tak način bi se izognili dolgotrajnemu razbijanju, prahu in motenem delovanju inštalacij. Če je npr. v objektu s 50 stanovanji lahko na sporedu  vsak mesec ena adaptacija stanovanja, razbijanje tako traja skupaj 4 leta. 

     Nedelja, 14.julij, 2024