Bookmark and Share Adaptacija stanovanja ali samo delna obnova stanovanja
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronovirusa, se bodo naši serviserji izogibali vsem nepotrebnim stikom. Med izvajanjem storitve se zaradi varnosti umaknite iz prostora. Komunikacija bo, kolikor je le mogoče, potekala na daljavo

Adaptacija stanovanja

  TEL: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

Adaptacija stanovanja  je prenova dela večstanovanjskega in praviloma večlastniškega objekta.

  Izbiro materialov, posegi v nosilno konstrukcijo, posegi v inštalacije si lahko pogledate na strani obnova hiše  

    Adaptacija stanovanja in posebnosti:

     Kot rečeno, gre za večstanovanjski in večlastniški objekt, kar pomeni, da je za vsak poseg v nosilno konsturkcijo ali poseg, ki ima za posledico spremembo zunanjega izgleda dela objekta potrebno soglasje solastnikov objekta.

     Pred vsakim posegom, ki vpliva na sostanovalce,   je le-te potrebno  predhodno obvestiti o nameravanih posegih. (hrup, prah, povečano število prihodov/odhodov...)

     Posegi v skupne inštalacije so ravno tako dovoljeni samo v soglasju s solastniki.

     Starejši objekti nimajo ločenih priklopov in ventilov za vodo. Prav tako je običajno skupno ogrevanje. Posegi v ogrevalni sistem so z normalnimi stroški v takšnih primerih možni le, ko je sistem prazen.

     Ko se načrtuje adaptacija stanovanja je  je potrebno upoštevati tudi stroške čiščenja skupnih prostorov- predvsem transportnih poti. 

     V večstanovanjskih objektih bi bilo modro dogovriti termine dovoljenih rednih  posegov, ki vplivajo na sostanovalce. Na tak način bi se izognili, ponekod stalnemu razbijanju, prahu, ko je npr. v objektu s 50 stanovanji lahko na sporedu  vsak mesec ena adaptacija stanovanja, razbijanje tako traja skupaj 4 leta. 

     Četrtek, 26.november, 2020
     J.L.Objekt d.o.o.

     Bevke 37
      
     1358 Log pri Brezovici
     Vrhnika
     SLOVENIA - SI
     info@vzdrzevanje-intervencije.com
     01/756 98 37
     FAX: 017569847
     [ ]