Bookmark and Share Adaptacija stanovanja ali samo delna obnova stanovanja
 
 
www.vzdrzevanje-intervencije.com
BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ, SREČNO IN USPEŠNO V LETO 2020

 

Adaptacija stanovanja

  TEL: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

Adaptacija stanovanja  je prenova dela večstanovanjskega in praviloma večlastniškega objekta.

Izbiro materialov, posegi v nosilno konstrukcijo, posegi v inštalacije si lahko pogledate na strani obnova hiše  

Adaptacija stanovanja in posebnosti:

Kot rečeno, gre za večstanovanjski in večlastniški objekt, kar pomeni, da je za vsak poseg v nosilno konsturkcijo ali poseg, ki ima za posledico spremembo zunanjega izgleda dela objekta potrebno soglasje solastnikov objekta.

Pred vsakim posegom, ki vpliva na sostanovalce,   je le-te potrebno  predhodno obvestiti o nameravanih posegih. (hrup, prah, povečano število prihodov/odhodov...)

Posegi v skupne inštalacije so ravno tako dovoljeni samo v soglasju s solastniki.

Starejši objekti nimajo ločenih priklopov in ventilov za vodo. Prav tako je običajno skupno ogrevanje. Posegi v ogrevalni sistem so z normalnimi stroški v takšnih primerih možni le, ko je sistem prazen.

Ko se načrtuje adaptacija stanovanja je  je potrebno upoštevati tudi stroške čiščenja skupnih prostorov- predvsem transportnih poti. 

V večstanovanjskih objektih bi bilo modro dogovriti termine dovoljenih rednih  posegov, ki vplivajo na sostanovalce. Na tak način bi se izognili, ponekod stalnemu razbijanju, prahu, ko je npr. v objektu s 50 stanovanji lahko na sporedu  vsak mesec ena adaptacija stanovanja, razbijanje tako traja skupaj 4 leta. 

Četrtek, 20.februar, 2020
J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
01/756 98 37
FAX: 017569847
[ ]