Bookmark and Share Adaptacija stanovanja ali samo delna obnova stanovanja
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Želimo, da čimbolj izkoristite možnosti, ki jih nudijo vaši objekti.

Adaptacija stanovanja

  TEL: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

Adaptacija stanovanja  je prenova dela večstanovanjskega in praviloma večlastniškega objekta.

  Izbiro materialov, posegi v nosilno konstrukcijo, posegi v inštalacije si lahko pogledate na strani obnova hiše  

    Adaptacija stanovanja in posebnosti:

     Kot rečeno, gre za večstanovanjski in večlastniški objekt, kar pomeni, da je za vsak poseg v nosilno konsturkcijo ali poseg, ki ima za posledico spremembo zunanjega izgleda dela objekta potrebno soglasje solastnikov objekta.

     Pred vsakim posegom, ki vpliva na sostanovalce,   je le-te potrebno  predhodno obvestiti o nameravanih posegih. (hrup, prah, povečano število prihodov/odhodov...)

     Posegi v skupne inštalacije so ravno tako dovoljeni samo v soglasju s solastniki.

     Starejši objekti nimajo ločenih priklopov in ventilov za vodo. Prav tako je običajno skupno ogrevanje. Posegi v ogrevalni sistem so z normalnimi stroški v takšnih primerih možni le, ko je sistem prazen.

     Ko se načrtuje adaptacija stanovanja je  je potrebno upoštevati tudi stroške čiščenja skupnih prostorov- predvsem transportnih poti. 

     V večstanovanjskih objektih bi bilo modro dogovriti termine dovoljenih rednih  posegov, ki vplivajo na sostanovalce. Na tak način bi se izognili, ponekod stalnemu razbijanju, prahu, ko je npr. v objektu s 50 stanovanji lahko na sporedu  vsak mesec ena adaptacija stanovanja, razbijanje tako traja skupaj 4 leta. 

     Četrtek, 6.oktober, 2022
     J.L.Objekt d.o.o.

     Bevke 37
      
     1358 Log pri Brezovici
     Vrhnika
     SLOVENIA - SI
     info@vzdrzevanje-intervencije.com
     00386 1 756 98 37
     FAX: 017569847
     [ ]