Bookmark and Share www.vzdrzevanje-intervencije.com
adaptacija strehe


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 
 

Obnova strehe

  TEL št: 01/756-98-37    GSM 041/660-477
 • Obnova strehe je  prenova, predelava, prilagoditev strehe v skladu s sodobnimi potrebami in zahtevami. Streha po obnovi ni nova ampak prenovljena.  Običajno ostane nosilno ostrešje obstoječe (lege, škarniki, vezi), zamenjajo se letve, izvede se zračni kanal, rezervna  in nova kritina.

                                              

 • Statična sanacija ostrešja

Sidranje ostrešja v nosilne masivne dele hiše. PREBERI VEČ  Če je ostrešje samo  položeno na zid in ni sidrano (pritrjeno) v steno, ki je nižje vezana v temelj ali dovolj masivno ploščo, lahko močan veter takšno streho odpihne.

 

 • Izbira lesa -

zračno suh les smreke/ jelke, po možnosti sekan v obdobju mirovanja rasti v času ko je v lesu skladiščenih najmanj  hranilnih snovi- to je v času, ko drevo neha priraščati in začne tvoriti rezervo za naslednje leto 

 

 • Izbira vrste rezervne kritine in izvedba zračnega kanala-

Če je prostor in možnost potem je smiselna vgradnja termotop izolacije, paroprepustne folije in nato izvdba zračnega kanala.

Možen je sistem podeskanja ali izvedba z raznimi ploščami, prekritimi s paroprepustno folijo in nato zračni kanal.

Možna je izvedba s ploščami brez folije (agepan) in nato zračni kanal.

 • Izbira kritine - 

Odvisna od lokacije in namembnosti objekta, vrste in oblike strehe, cene, izgleda, pričakovane življenske dobe, možnosti montaže, zahtev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Na  razpolago so različne vrste in oblike kritin iz različnih materialov.

 •  
  • opečna kritina-
  • betonska kritina-
  • vlaknocementna kritina-
  • pločevinasta kritina-
  • lesena kritina-
  • slamnata streha-
  • kamnita streha- škrilj
  • bitumenska kritina
  • zelena streha   

 

 • Obnova strehe ali menjava strehe-

Odvisno od stanja objekta in želenih učinkov.  Če je obstoječe ostrešje statično  kvalitetno in tudi sicer po konfiguraciji ustreza potrebam hiše, potem je smiselna adaptacija z menjavo kritine in izvedbo zračnega kanala z rezervno kritino. Adaptacija strehe je običajno tudi edina racionalna rešitev pri že izdelani mansardi. 

Menjava strehe je smiselna, če so nosilni elementi ostrešja dotrajani, trohneli ali so jih poškodovali insekti (" so črvivi"), ali je zaradi spremembe konfiguracije potrebna bistvena predelava obstoječe konsturkcije.

 • Kaj je zračni kanal in kako naj bo izveden?

Zračni kanal je reža, med kritino in rezervno kritino. Skozi to režo kroži zrak, ki preprečuje kondenzacio na kritini, hkrati pa zmanjšuje direkten vpliv hladne ali vroče kritine na morebitno izolirano podstrešje. Debelina zračnega kanala naj bo cca 50 mm.