Bookmark and Share www.vzdrzevanje-intervencije.com
dezurna sluzba


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

DEŽURNA SLUŽBA vodovod, kanalizacija, ogrevanje, streha, elektrika, vrata, okna  TEL. št: 01/756-98-37  
 

Na podlagi izkušenj in potreb naših strank smo oblikovali dežurno službo za primer nujnih vzdrževalnih in intervencijskih del. V primeru izrednega dogodka na vašem objektu se lahko 24 ur na dan obrnete na našo dežurno službo. Dežurna služba  v rednem času opravlja redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in adaptacije. V primeru nujnega poziva je dežurna služba v delovnem času dosegljiva takoj  in lahko ukrepa skladno z okoliščinami. Izven delovnega časa je naša dežurna služba v pripravljenosti.

Komu je dežurna služba  namenjena?

Vsem ki potrebujete pomoč v primeru nujnega dogodka na vašem objektu. 

Pokrivamo predel od vključno Ljubljane z okolico do vklučno Vrhnike z okolico.

Dežurno službo lahko pokličete za pomoč pri reševanju kakršnegakoli problema na vašem objektu ali v povezavi z njim. (pušča voda, zamašena kanlizacija, pušča streha, izpad ogrevanja, pušča ventil, lom cevi, izpad elektrike, zataknjena vrata...)

Dežurna služba izvede vse potrebno, da se prepreči nadaljna škoda ali  vzpostavi pogoje za nadaljno, čimmanj moteno uporabo objekta, Dežurna služba popiše stanje in pripravi vse potrebne podatke za vzdrževalno ekipo. Vzdrževalna ekipa v dogovoru z Vami in glede na vrsto posega izvede sanacijo tako, da se Vam ni potrebno ukvarjati s tehničnimi in logističnimi podrobnostmi izvedbe.

Nudimo rezervacijo dežurne službe, s čimer ob plačilu mesečnega zakupa pridobite:

  • 25% popust na vse intervencijske storitve
  • uvrstitev na prednostni seznam in tako hitrejši odziv  na vaš poziv
  • v pogodbi določeno jamstvo za 100% odziv v primeru izrednega dogodka

Naslovnica                                nazaj na storitve