Bookmark and Share pogodbeno vzdrževanje objektov
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Želimo, da čimbolj izkoristite možnosti, ki jih nudijo vaši objekti.
 

Pogodbeno vzdrževanje objektov

  TEL:  01/756-98-37    GSM 041/660-477


Pogodbeno vzdrževanje objektov z najeto vzdrževalno ekipo

 • pogodbeni vzdrževalec prevzame kompletno ali segmentno  vzdrževanje objekta
 • v skladu z individualnim dogovorom skrbi za zagotavljanje zahtevanih pogojev za delovanje objekta
 • investitor ima na razpolago ekipo različnih profilov
 • zagotovljena je celovita obravnava objekta 
 • zagotavljanje redenga in investicijskega vzdrževanja z eno ekipo 

Prednosti  pogodbenega vzdrževanja objektov 

 • Investitorju se ni potrebno ukvarjati in mu ni potrebno poznati  tehničnih podrobnosti objekta  
 • stroški vzdrževanja so enaki ali nižji
 • investitor se za vsa vzdrževalna dela dogovarja z enim izvajalcem
 • prihranek časa, ker  ni potrebno iskati izvajalcev za zahtevnejša opravila
 • prihranite časa, ker  ni potrebno za vsako stvar posebej razlagati,  kje kaj je in biti prisoten pri izvedbi
 • pogodbena ekpia  prevzame vlogo, kot bi jo imela  lastna vzdrževalna služba, s to izjemo, da ni potrebno investirati v opremo in kader različnih profilov
 • na razpolago  je intervencijska služba v rednem delovnem času
 • in 24 urna dežurna intervencijska služba  izven rednega delovnega časa
 • objekt služi lastniku in ne lastnik objektu  

 Običajni način  vzdrževanja objektov:

 • lastnik ali hišnik, poskrbi za osnovno redno servisiranje 
 • zahtevnejše posege opravi zunanji izvajalec
 • sami lastniki ali hišniki običajno nimajo dovolj ali ustrezne opreme ali znanja
 • zunanje izvajalce je običajno potrebno čakati
 • izvajalec mora priti  najprej  na ogled
 • če je vzrževalec odsoten, mora investiror organizirati zamenjavo
 • VEČ→ 
J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
00386 1 756 98 37
FAX: 017569847
[ ]