Bookmark and Share JL Objekt, J.L.Objekt d.o.o.
 
 
WWW.VZDRZEVANJE-INTERVENCIJE.COM
Želimo, da čimbolj izkoristite možnosti, ki jih nudijo vaši objekti.
Četrtek, 6.oktober, 2022

J.L. Objekt d.o.o.

  TEL št: 01/756-98-37    GSM 041/660-477

        

J. L. Objekt d.o.o., Bevke 37, 1358 Log pri Brezovici

Tel: 01/ 75 69 837,  GSM 041/660-477    

e-pošta: info@vzdrzevanje-intervencije.com 

ID za DDV: SI40846776,  

MŠ: 1474847

TRR:

SI56 3000 0001 2661 543 Sberbank,   

SI56 1010 0004 7374 407 Koper                                                                                                             

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1999, preoblikovano leta 2002 in ima enaindvajset letne izkušnje na področju vzdrževanja, zaključnih del, servisa, dograditeve, predelave  in adaptacije objektov.

 V podjetje J.L. Objekt d.o.o.,  s podporo izobraževanj strokovnjakov,  dobaviteljev in poslovnih partnerjev, skrbimo za širino in poglabljanje posameznih panožnih znanj. Na tak način lažje ustrežemo vašim  željam in potrebam na posameznih objektih, ki zahtevajo veščine in izkušnje različnih tehničnih področji.  Poleg izvajanja večjih vzdrževalnih del, adaptacij, intervencijskih posegov..., vam  poskušamo zagotoviti  podporo  pri tako imenovanih "drobnih" posegih, ki jih je ravno tako treba rešiti.

    

Naša vizija je vzpostviti sistem celovite podpore lastnikom objektov.

Smo družbeno odgovorno podjetje. Zagovarjamo sodelovanje z lokalnimi partnerji in dobavitelji. Aktivno podpiramo lokalno gasilsko, športno in kulturno društvo in tesno sodelujemo z lokalno skupnostjo. Zagovarjamo lojalno konkurenco in sistem realne cene, ki dolgoročno zagotavlja kvalitetna delovna mesta in stabilne dohodke ter socialno varnost zaposlenim, njihovim družinam in celotni skupnosti.   

J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
 
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI
info@vzdrzevanje-intervencije.com
00386 1 756 98 37
FAX: 017569847
[ ]