Bookmark and Share Sanacija vlage, sanacija vlažnih sten
Sanacija vlage


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

 

Sanacija vlage 

TEL št: 01/756-98-37  GSM 041/660-477

Sanacija vlage pravzaprav pomeni odpravljanje dejavnikov, katerih posledica je povišana vlaga v stanovanju. V prvi vrsti je to sanacija vlažnih sten, vzrok katere sta kapilarni vlek ali kondenzacija (toplotni most). Če pa stena suha, plesen ne uspeva. 

Vlažne stene, zidna plesen  in vlaga v stanovanju so zaradi preglednosti opisane posebej. Za ogled klikni na povezave.

Sanacija vlage se, tako kot vsaka druga sanacija, izvede do različnih stopenj.

1.  Sanacija vlažnih sten, pri kateri izvedemo paroprepustni sistem je primerna za prostore, kjer ni mogoč ali je predrag poseg v konstrukcijo stene. S tovrstno sanacijo ne preprečimo vlagi vstopa v konstrukcijo, pač pa ji olajšamo izstop. 

Potek sanacije:

 • odstranitev parozapornih in slabo oprijetih slojev izravnalnih mas in ometov,  
 • izvedba paroprepustnih ometov na apneni osnovi,
 • glajenje sten z apnenimi ali silikatnimi masami,
 • barvanje sten s paroprepustnimi anorganskimi (apnenimi, silikatnimi) barvami.

2.  Naslednja stopnja sanacije vlažnih sten je izvedba prezračevanja. Poseg zahteva večji obseg gradbenih del.

Potek sanacije:

 • v vlažno steno se vkoplje drenažne cevi ustreznih presekov,
 • drenažne cevi se lahko v izjemnih primerih na steno dozida, pri vzidavi se uporablja apnene paroprepustne materiale,
 • naprej je postopek opisan v prvi točki.

3.  Sanacija vlažnih sten z izvedbo silikonske bariere se izvaja v kamnitih objektih. Postopek naravno traja vsaj 30 dni.

Postopek sanacije:

 • v steno čimbolj pri tleh se na razdalji 10cm križno v dveh vrstah izvrta luknje,
 • vanje se skozi predhodno vstavljene cevke nalije silikonsko emulzijo, ki steno prepoji in prepreči prehod kapilarne vlage. Emulzija mora zreagirati s CO2, zato morajo luknje ostati odprte cca 30 dni.
 • V luknje se injektira cementno mleko.
 • Če je stena votla, je potrebno injektiranje tudi pred vlivanjem  silikonske emulzije.
 • Naprej sledi prvi postopek.

4.  Sanacija vlage v steni z izvedbo hidro izolacije, je najzahtevnejši postopek. Potrebno je žaganje stene, če je opečna, oziroma segmentno rušenje, če je kamnita.

Postopek sanacije:

 • Steno se segmentno spodžaga ali spodkoplje,
 • vstavlja se bitumensko hidroizolacijo. Če so trakovi medsebojno spojeni, se takšna stena lahko pogojno obravnava kot hidro izolirana stana 

5.  Sanacija vlage, ki je posledica neuravnotežene toplotne izolacije, njen vzrok pa je toplotni most, se lahko izvede po prvem postopku, vzrok pa se lahko odpravi zgolj s prekinitvijo toplotnega mostu.