Bookmark and Share Adaptacija, sanacija objekta
ADAPTACIJA


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

 

ADAPTACIJA

GSM 041/660-477

TEL št: 01/756-98-37  

Adaptacija je prenova ali sanacija objekta  z namenom izboljšati objekt in s tem počutje, učinkovitost, delo in  življenje uporabnikov.  Prenova stanovanjaobnova hiše kopalnice in pisarne  je potrebna zaradi dotrajanosti ali preprosto prilagoditve  bolj sodobnim zahtevam.   

Zakaj torej prenova?

  • Dotrajanost - posamezni dotrajani elementi ovirajo normalno uporabo objekta. Življenjska doba vgrajenih materialov je omejena. Materiali se starajo, obrabijo ali pa so bili pred vgradnjo premalo prizkušeni. V vsakem primeru je po določenem času uporabe določene elemente potrebno zamenjati. Preden se predelava ali prenova dejansko začne,  je v dobro investitorja investitorja nujno temeljito presejati vse možnosti izvedbe (predvsem obsega del), oziroma predvideti morebitna dela, ki jih bo morda nujno opraviti in se bodo pokazala šele med izvajanjem obnove.

 

  • Prilagoditev saodobnim potrebam -  z namenom ustvariti bolj uporaben, uporabniku prijazen in domač prostor. Pri tovrstni prenovi investitor pristopa z druge strani.  Poseg ni nujen, odločitve ntreba sprejeti "čez noč" in je tako več časa za temeljito pripravo. S tovrstno obnovo se v objektu običajno zamenjajo vsi elemti, ki bi lahko v predvideni življenski dobi odpovedali.

 

 

  • Katere posege je pri posamezni vrsti obnove smiselno izvesti?

Generalno pravilo: priporočljivo je z novimi zamenjati vse elemente, pri katerih je za morebitno kasnejšo menjavo potrebena  odstranitev drugega elementa.

Primer: Če se obnavlja kopalnica z namenom spremembe izgleda - to pomeni menjavo keramike in opreme - se vedno  menja kompletne sekundarne instalacije, če so  le-te dotrajane ali preko življenske dobe, saj bi bil strošek menjave  instalacij kasneje (ob nastanku težav) neprimerno večji, kot ob prenovi.

 

 

 

Nedelja, 14.julij, 2024