Bookmark and Share Vlaga v stanovanju, je vlaga prostoru previsoko ali prenizka?
Vlaga v stanovanju


J.L.Objekt d.o.o.

Bevke 37
1358 Log pri Brezovici
Vrhnika
SLOVENIA - SI

info@vzdrzevanje-intervencije.com
tel:01 756 98 37


GSM: 041 660 477 

 

Vlaga v stanovanju

TEL št: 01/756-98-37  GSM 041/660-477

Povišana vlaga v stanovanju neugodno vpliva na bivanje. Škoduje tudi opremi, ki je običajno predvidena za uporabo v prostorih z normalno vlago. Normalna relativna zračna vlaga je 60% pri temperaturi 20 °C.

Prenizka relativna vlaga v stanovanju ravno tako  povzroča poškodbe na opremi, predvsem na  naravnih materialih. Bistven problem pa je vpliv na zdravje. Pri prenizki relativni zračni vlagi je v zraku povišana količina prašnih delcev, poleg tega zrak suši kožo in sluznice. Posledice so oteženo dihanje in s tem povezane bolezni.

Povišana vlaga v stanovanju je lahko posledica:

  • zamakanja zaradi napake na inštalacijah,
  • stalnega vira vlage in nezadostnega prezračevanja,
  • neustrezno izvedene ali neizvedene hidroizolacije,
  • preveč zatesnjenih prostorov,
  • neuravnoteženega sistema toplotne izolacije.

Večino težav s previsoko vlago v stanovanju je mogoče rešiti s spremembo navad. V občutljivih prostorih naj se ne suši perilo, med kuhanjem uporabljajte napo za odvod vlage. Prostore redno prezračujte. Pravilno prezračevanje prostorov se izvede na naslednji način. Zjutraj okna odprete (na stežaj ne na ventus) za nekaj minut, da se zrak v prostoru zamenja. Svež zrak je bistveno hladnejši, vsebuje pa tudi bistveno manj vlage, zato se hitreje segreje. Pri segrevanju se povečuje njegova sposobnost sprejemanja vlage, zato prostor suši, relativna zračna vlažnost pa pada.

Kaj je relativna zračna vlažnost? Je razmerje med absolutno vlažnostjo zraka in vlažnostjo, ki jo zrak pri določeni temperaturi sprejme.

Kaj se dogaja pri segrevanju zraka? Zrak s segrevanjem pridobiva sposobnost sprejemnaja vlage. Ko se torej obstoječi zrak v prostoru segreva (pod pogojem, da mu ne dodajamo vlage), bi lahko prevzel bistveno več vlage, kot jo ima, zato jo "srka" iz okolice in tako suši stene, predmete, kožo...

Kaj  se dogaja pri ohlajanju zraka? Zrak pri nižji temperaturi  sprejme manj vlage. Ko se ohlaja pod temperaturo, pri kateri je trenutna absolutna vlaga v prostoru višja, kot je sposobnost zraka, da količino vlage obdrži (absorbira), vlaga v zraku kondenzira. Rosa na steklu, rosa na hladni steklenici.

Kaj se dogaja na stalno hladnem toplotnem mostu? Zrak s sobno temperaturo konvekcijsko kroži, pri stiku s hladno površino pride do kondenzacije vlage na hladnem zidu. Na stalno vlažni steni pa bujno uspeva t.i.  zidna plesen.

Kjer  je vlaga v stanovanju takšne vrste problem, da ga s spremembo navad ni mogoče odpraviti ali omiliti, sta potrebna izsuševanje prostorov in sanacija vlage oziroma odpravljanje vzrokov za povišanje vlage v prostoru.    

Nedelja, 14.julij, 2024